پرش لینک ها

معاون ارشد عملیات

ما در پیشگامان به دنبال یک “VP عملیات” با تجربه و تحلیلگر هستیم تا بتواند در محیطی پویا به ما در طراحی، رشد و توسعه سیستم ها و تیم های عملیاتی مان کمک کند.

مسئولیت ها:

 • هدایت و مدیریت عملکرد تیم مدیران عملیاتی
 • مدیریت و طراحی سیستم ها و استراتژی های جدید و توسعه زیرساخت های عملیاتی
 • مدیریت بودجه و ایجاد و اجرای برنامه استراتژیک تیم های عملیاتی
 • شناسایی، آموزش و توسعه مدیران عملیاتی
 • یکپارچه سازی تیم های عملیاتی و روابط مؤثر با سایر ذینفعان سازمان
 • توانایی بررسی ، ارزیابی و تحلیل اطلاعات در مسائل عملیاتی
 • مدیریت ذی نفعان پروژه های عملیاتی با تاکید بر کارفرما، تیم های Tech, productو BI

شایستگی ها:

 • لیدرشیپ، آموزش و کمک به توسعه افراد
 • مهارت شناسایی، تحلیل و حل مساله
 • مهارت های مرتبط با رویکرد و تفکر سیستمی
 • مهارت تجزیه تحلیل سیستم های انسانی

در صورت نداشتن رزومه می‌توانید از اینجا اقدام نمایید.

ارسال رزومه

"*" indicates required fields

نام*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 16 MB.
  این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.