پرش لینک ها

بازبینی محتوا

(content moderation)

محتوای تولید شده توسط کاربر به هر نوع موضوعی اشاره دارد: متن، نظرات، تصاویر، ویدیوها و غیره که توسط کاربران به جای یک شرکت، پلتفرم یا نام تجاری ایجاد می‌شود. این محتوا با سرعتی باور نکردنی ایجاد می‌شود، زیرا پلتفرم‌ها رشد می‌کنند و راه‌های جدیدی را برای تعامل مشتریان با محصولات، برندها و با یکدیگر ارائه می‌دهند. بازبینی محتوا یک عملکرد مهم برنامه‌ها در پلتفرم‌ها است، زیرا ناظران ,تولید محتوا را نظارت می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که محتوای تولید شده دستورالعمل‌های انجمن را نقض نمی‌کند.
بازبینی محتوای تولید شده یکی از مراحل بسیار مهم و تاثیرگذار در روند تولید و نگهداری محتوا می‌باشد.
خدمات بازبینی محتوا در پیشگامان به وسیله نیروی انسانی و 24 ساعته انجام میگیرد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.