پرش لینک ها

کنترل کیفیت

(Quality Control)

تضمین کیفیت (QA) و کنترل کیفیت (QC) دو اصطلاحی هستند که اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. اگرچه این دو مفهوم مشابه هستند، اما تفاوت های مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد.
تضمین کیفیت و کنترل کیفیت دو جنبه از مدیریت کیفیت هستند. در حالی که برخی از فعالیت های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت به هم مرتبط هستند، این دو به طور متفاوتی تعریف می شوند. به طور معمول، فعالیت ها و مسئولیت های QA تقریباً تمام سیستم کیفیت را به یک شکل یا روش دیگر پوشش می دهد، در حالی که QC زیرمجموعه ای از فعالیت های QA است. همچنین، عناصر سیستم کیفیت ممکن است به طور خاص تحت پوشش فعالیت‌ها و مسئولیت‌های QA/QC قرار نگیرند، اما ممکن است شامل QA و QC باشند.هنگامی که به کنترل کیفیت فکر می کنید، احتمالاً به فکر کسب و کارهای تولیدی هستید که محصولات را از نظر نقص بررسی می کنند. در واقعیت، فرآیندهای کنترل کیفیت را می توان در همه انواع کسب و کارها، خواه مبتنی بر محصول یا خدمات، B2B یا B2C استفاده کرد.کنترل کیفیت جزء کلیدی یک تجارت خوب است. یک برنامه کنترل کیفیت کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که کسب و کار کوچک شما محصول، خدمات و تجربه مشتری ثابتی را ارائه می دهد.فرآیندهای کنترل کیفیت را می توان برای انواع کسب و کارها، اعم از محصول محور یا خدمات، استفاده کرد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.